A Casa Gallega de Fuenlabrada foi fundada no ano 1988 e adquiriu o recoñecemento da galeguidade no ano 1990 (Decreto polo que se lle recoñece a geleguidade a Casa Gallega de Fuenlabrada. Publicado no: Diario Oficial de Galicia Nº 119, de mércores, 20 de xuño de 1990). A principios do verán do ano 2003 foille cedido por parte do concello de Fuenlabrada uns novos locais que pasaron a ocupar de inmediato, sendo a inauguración dos mesmos o día 29 de novembro de 2003.
O noso centro é de recente creación, e responde ó esforzo e iniciativa dun grupo de galegas e galegos procedentes na maioría dos casos da bisbarra de Ferrol.
Entrevistas a Ana Mª Romero (presidenta da Casa Galega):
La Voz de Galicia.(07/09/2006)
Artigos nos medios:
Canal Solidario.org (03/12/02)

Actuacións de Leilía y Vaamonde, Lamas & Romero:«Los canticos de la tierra y el mar embrujan la noche madrileña».

La Voz de Galicia. (25/11/2006)

Noticias Galicia.com (24/02/07)

DEPORTE

Na tempada 2006-2007 o noso equipo de fútbol-salga conseguiu o Terceiro posto do Grupo E da Terceira División das Ligas municipais de Fuenlabrada, ademais de obter o Trofeo á Deportividade.