Segundo recollen os seus estatutos:
  • Desenvolver actividades culturais, recreativas, artísticas e deportivas
  • Fomentar e propagar por todos os medios legais, as costumes culturais, sociais, recreativas, deportivas e outras.
  • O retorno, como fin último dos galegos emigrados, é un dos eixos sobre o que xiran as súas actividades e que así cando se retorne se veñan cunha imaxe actualizada en todos os terreos.