O Centro de Fuenlabrada desenvolve:

  • Actividades de tipo cultural, social, recreativas, deportivas, etc.
  • Recitais, exposicións, conferencias, concursos,etc.

E sobre todo as actividades desenvólvense con dous obxectivos:

  • Dar a coñecer a Historia, o presente e futuro real de Galicia como pobo.
  • Coñecer á súa vez a situación doutros pobos de España.

- Manualidades: Mércores 17.00 – 19.00 h.

- Gaita: Profesor: Daniel Bellón (Domingos alternos 12.00 – 14.00 h.)

- Baile rexional galego: Sábados 18.00 – 20.00 h.

- Fútbol-sala

- Baloncesto

* En todas as actividades poden participar tanto socios como non socios.

Manualidades realizadas polas                                  Daniel Bellón

alumnas do taller                                            (profesor de gaita)